OBS de Boogerd

logo_boogerd_groot“De Boogerd” is een openbare school. Dat betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond.

Respect en waardering voor elkaar hebben wij hoog in het vaandel staan. Ieder kind/mens is uniek en zo willen we hen ook benaderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We zorgen er dan ook voor dat “De Boogerd” een veilige en kindvriendelijke omgeving is, waarin duidelijke regels en afspraken gelden.

Naast de kinderen zijn ook ouders van harte welkom op onze school: om te kijken, maar ook om mee te helpen. Wij waarderen uw inzet en betrokkenheid op school, want uw hulp is van onschatbare waarde.

De Boogerd staat voor “boomgaard”, een toepasselijke naam in deze fruitstreek. Wij willen voor uw kind een basis zijn waarop het kan groeien en bloeien, met andere woorden: een school waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

OBS de Boogerd, basis voor groei en bloei.

OBS de Boogerd

Homoetsestraat 38b
4021 HH Maurik
Tel: 0344 691304

obsdeboogerd@basisburen.nl
www.obsdeboogerd.nl

Schoolleider: Patricia van den Broek

Nieuws